Støtteforeningen Bornholmske Dragoner er en realitet.


Lørdag den 23. september 2017, blev der i tilslutning til arrangementet Åben Gård, afholdt stiftende generalforsamling for Støtteforeningen Bornholmske Dragoner (SBD).


Jens P. Christoffersson gennemgik detaljeret Formålet med at stifte SBD, som er, at alle dem der ikke kan være medlemmer i Bornholmske Dragoner (BD), kan være med til at støtte BD, ved at være medlem i SBD.


Da vi i BD er en traditionsbærende forening, er der nogle bestemte regler der skal overholdes, for at få fordele i Forsvaret, som at låne lokaler og billig overnatning på kasernerne – derfor har det været nødvendigt at stifte SBD, så alle har mulighed for at støtte op omkring vores projekt med M24


Medlemmer i BD kan naturligvis også være medlem i SBD, men også øvrige familiemedlemmer, firmaer og virksomheder kan blive medlemmer.


Vi vil forsøge, at skaffe så mange økonomiske midler som muligt, og så støtte BD med disse midler, for at kunne bevare driften af den lille M24 som i sommerhalvåret står i gården på Forsvarsmuseet (FM), samt tilbyde frivillig ulønnet arbejdskraft.


Samtidig kan det også forventes, at der kan komme flere forskellige køretøjer i fremtiden, der skal renoveres.


Enkelte har spurgt, hvilke fordele der er, ved at være medlem af SBD, for 175 kr. om året, og meningen er, at det skal være muligt, at deltage i alle de arrangementer, som BD arrangere.


Det kan eksempelvis være forskellige besøg på andre veterankøretøjssamlinger, museer i det øvrige Danmark, forskellige events, sociale arrangementer, vores Dragonfest i tilslutning til BD årlige generalforsamling, og så hvad den nye bestyrelse, og input fra medlemmerne, kan byde ind med af aktiviteter.